Skip to content

Iisaku Gümnaasiumi VII olümpiamängud

Selle aasta olümpiamängud toimuvad 05.06.2023. Traditsiooniliselt algab päev rahvamaja juurest, kust kell 9.00 hakkame rongkäiguna tulema kooli staadionile, kus toimub avatseremoonia ja võistlused. Sellel aastal toimuvad 7. kooliolümpiamängud, mille läbivaks teemaks on Muinasmaakonnad.
Iga võistkond teeb oma maakonda tutvustava plakati A3 paberile. Plakat peab valmis olema 15. maiks. Plakatid tuua huvijuhi kätte.
Iga võistkond esitab võimlemiskava – esineb 5 inimest, kuni 2 minutit pikk, kavas kasutada mingit muinasaegset vahendit (kilp, oda, nui jne). (Muusika saata huvijuhile, hiljemalt 25.05.23)
Rongkäigu riietus vastavalt ajastule.
Lastevanemate meeskond on vabastatud plakati tegemisest, kuid olümpiamängude päeval sooviksime teid siiski näha võistlemas ja võimlemas.

2023. aasta kooliolümpiamängud on pühendatud Eesti Olümpiakomitee 100. sünnipäevale.

Skip to content