Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN GALERII
Iisaku Gümnaasium
Reinar Halliku Korvpallikool
Iisaku Gümnaasium
Õpilasesindus
TORE KOOLIPÄEV oli tore
TORE KOOLIPÄEV oli tore

6.aprillil oli koolis ebatraditsiooniline õppepäev nimetusega Tore koolipäev, mille eesmärgiks oli, et õpilasel on huvitav õppida ning õpetajal on huvitav õpetada.

Mis siis tegi selle päeva eriliseks? Selleks, et TORE KOOLIPÄEV oleks tõesti tore, siis olid kõik tunnid sisustatud aktiivõppemeetoditega. Ütleb ju hiina vanasõnagi: „Ma kuulen ja ma unustan. Ma näen ja ma mäletan. Ma teen ja ma saan aru.“ Sel päeval ei tehtud tunnikontrolle ega antud koduseid õppimisi. Et päev kujuneks stressivabalt, siis ka tunnid olid lühemad – 35 minutit.

Toreda koolipäeva läbiv teema oli „Võõrkeeled“. Kõikide tundide nimetused olid seotud päevateemaga. Sel päeval oli võimalik õppida draama, robotite, liikumis-, lillede (flower language), ladina, rootsi ja pi-keelt, morset ning sala-, pilt- ja punktkirja. Saadi ka teada, mis on piktogramm, lingvistika, kuidas kõnelevad käed, kuidas väljendati end ürgajal. Huvitav oli ka keelte geograafia, elurütmi ja kehapilli ning meisterdamise tunnis.

Õppepäeva oli kaasatud kogu kool. Õpilased olid jaotatud segarühmadesse vanuserühmade kaupa 1.- 6.klass (6 gruppi – A rühmad) ja 7.- 12.kl (6 gruppi - B rühmad). Igal rühmal oli oma tunniplaan.

Mõned nopped õpilaste tagasisidest.

Mulle meeldis: teistsugused ained ja lühemad tunnid (8X); rühmatööd (7X); uued klassid, lõbusad ülesanded; sai vaheldust tavalisest koolipäevast (10X); et päev oli rõõmus (5X); tunnid olid huvitavad ja me ei teadnud, mida iga järgnev tund toob; muusika õpetaja oli hästi ette valmistanud; see, et tegelesime erinevate asjadega, millega tavaliselt tundides ei tegeleta; tahaks sellist päeva korrata ka järgmisel aastal. ei pidanud koolikotti kaasa võtma, sai asja kergelt võtta, et olid kerged tunnid ja tundides sai nalja; sai olla vabalt koolis - ei pidanud muretsema kontrolltööde pärast.

Mulle ei meeldinud: Osad meisterdamised; et see toimus ainult ühel päeval, segaklassid; ei saanud pinginaabriga juttu rääkida.

Mida uut said teada? Sain teada, kuidas saab tõlkida keelest keelde antud näite abil; kuidas kasutada QR-koodi; sain teada pimedate kohta, et igal mündil on erinev serv: sile, sakiline, mustriga. See on mõeldud pimedatele; Sain teada uut robotite programmeerimisest ja lingvistikast. Käsitööd sai kõvasti teha, riikide ja keelte kohta; sain teada lillede tähendusi.

Ka õpetajate meelest läks päev korda: õpilased olid omavahel sõbralikud ja elevil, mida iga päev just ei kohta. Lapsed olid aktiivsed ja rahulolevad; Huvitav oli vaadata milliseid teemasid kolleegid välja pakkusid. Oleks tahtnud olla ise kõikides tundides. Meeldis, et osalejad olid jaotatud teisiti kui tavatundides ja et grupid olid väikesed; õpetajad olid aktiivsed ja üksteist toetavad.

Nii õpetajad kui õpilased tegid hulganisti ettepanekuid järgmisel aastal sarnase õppepäeva läbiviimiseks nagu õuesõppepäev,  tantsupäev, laulupäev, stiilipäevad jpm.

Tore koolipäev oli aktiivõppepäeva näol suur vaheldus tavakoolipäevale, sai palju koostööd teha, üllatavaid teadmisi omandada ning lihtsalt oli lahe ja lõbus päev. Järgmisel aastal jälle!

TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund 20 min
4. 11.20-12.05
Söögivahetund 20 min
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2021/22. õa 
Sügisvaheaeg
25.10.-31.10.2021
Jõuluvaheaeg
23.12.2021-09.01.2022
Talvevaheaeg
28.02.-06.03.2022
Kevadvaheaeg
25.04.-01.05.2022
Suvevaheaeg
14.06.-31.08.2022

 

KASULIKUD VIITED